Modul VISITOR

Evidence návštěv

Modul VISITOR je určen pro evidenci návštěv, které vchází do objektu firmy. U jednotlivých návštěvníků jsou evidovány základní údaje (jméno, příjmení,...) důvod návštěvy, navštívená osoba. Návštěvě je možno přiřadit ID médium, které ji umožní vstup do vybraných prostor firmy. Tento systém lze využít pro registraci vjíždějících vozidel. Při odchodu návštěva odevzdá ID kartu na recepci, nebo v případě použití turniketů je systém doplněn pahlcovačem karet (kartožrout), do kterého odcházející vsune kartu, tato propadne do zásobníku a současně umožní průchod turniketem.

Systém evidence návštěv VISITOR je provozován na počítači na vrátnici nebo recepci a je připojen na centrální docházkovou nebo přístupovou databázi. To umožňuje provozovat současně více vrátnic a poskytuje okamžité informace. Ovládání je snadné a intuitivní pro pracovníky ostrahy.

Modul VISITOR může být rozšířen o čtečku dokladů OCR. Jedná se o speciální zařízení pro rychlé a spolehlivé získání osobních údajů z dokladů totožnosti (pasy, občanské průkazy). Umožňuje strojové načítání dat z průkazů, které jsou vybaveny dvouřádkovým znakovým řetězcem s údaji o jeho držiteli. Výhodou je rychlost a přesnost snímaných dat, jednoduchá obsluha (vrátní, informátoři) a  především shodnost údajů při opakovaném vstupu. Snímač zabraňuje zapisování údajů o jedné osobě v různých variantách, které vznikají při ručním opisování.

Čtečka dokladů OCR315/OCR316
Čtení dokladů je realizováno prostřednictvím čtečky s víceřádkovou OCR štěrbinovou čtečkou - (Optical Character Recognition = optické rozpoznávaní znaků = metoda, která umožňuje pomocí scanneru digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem). Čtečka je navržena pro čtení až třech řádků z OCR dat, nacházejících se na dokladech jako OP nebo Pas.
Model OCR315/OCR316 je vysoce odolný, dovoluje použití i v těžkých provozních podmínkách. Je napájen pomocí USB portu, nevyžaduje tedy externí napájení. Rozpoznání dat je provedeno v štěrbině čtečky.

Přílohy
Katalogový list k modulu VISITOR

Galerie

Modul VISITOR

Celá galerie

Datum publikování: 13.9.2010

↑ nahoru