Stravovací software

Stravovací software systému ACS-line slouží pro komplexní správu všech úkonů spojených z vedením závodních jídelen, jídelen ve školních zařízení a všude tam, kde je kladen důraz na precizní vedení stravovací agendy.

Evidence strávníků

V hlavní databázi programu jsou uloženy informace o všech strávnících. Každý strávník má přidělenu jednu nebo více identifikačních karet, zařazeních do kategorií a cenových hladin. Strávníci se mohou dělit do skupin pro vytváření přehledových sestav (např.: zaměstnanci, návštěvy, externí, ...). Pro každou kartu strávníka je přiřazena kategorie určující ceny a velikost vydávaného jídla (využití např. ve školní jídelně, kde nižší ročníky dostávají menší porce). Možno definovat také odběrové skupiny pro sledování nesplnění povinných odběrů stravy v ubytovacích zařízeních. Na každou přidělenou kartu lze povolit vícenásobné odběry například pro odběr do jídlonosičů.

Každému strávníkovi se individuelně nebo skupinově určuje způsob vyúčtování:

1) kreditní: pro každou stravovací karty veden samostatný kreditní účet (stravné, popř. ubytování), ze kterého se odepisuje cena objednaného jídla dle zařazení do cenových hladin. Finance na kreditní účet vkládá individuelně každý strávník dle svého uvážení a současných možností hotově nebo převodem prostřednictvím peněžního ústavu. Strávník má možnost kdykoliv zjistit svůj aktuální kredit na displeji objednávkového terminálu nebo v počítači. Při vyčerpání kreditu nelze již dále objednávat stravu a musí dojít k navýšení kreditu nebo lze strávníkovi povolit možnost čerpat záporný kredit.

2) srážkový: v tomto případě probíhá vyúčtování vždy zpětně za určité období (většinou měsíc) a vypočtené sumy jsou uhrazeny srážkou ze mzdy, složenkou nebo jiným způsobem. Stejně jako v předchozím případě má strávník kdykoliv možnost zjištění stavu svého účtu od začátku období.

Pokud se jedná o internátní jídelnu, jsou stejným způsobem vedeny i platby za ubytování. Kredity je možno převádět mezi stravným a ubytovným. Při ukončení strávníka (konec pracovního poměru nebo ukončení studia) proběhne uzavření jeho účtu do nuly a  vrácení nebo doplacení zbývajícího kreditu. Vrácená stravovací karta může být přidělena podle potřeby novým strávníkům.

Synchronizace osobních dat

Data o strávnících a stravovacích kartách mohou být spravovány ručně nebo aktualizovány podle docházkového či jiného personálního systému, který obsahuje potřebná data.  V takovém případě probíhá automaticky zakládání nových a rušení ukončených strávníků popřípadě aktualizace změněných údajů, výměna karty apod.

Nastavení stravovacích zvyklostí

Stravovací systém ACS-line dovoluje uživatelské nastavení všech parametrů provozu dle potřeby nebo již zavedených zvyklostí jídelny, jakákoliv omezení si stanoví samotná obsluha. Pracovat lze s libovolným počtem druhů a typů jídel, která mohou být objednávána na libovolnou dobu dopředu. Konkrétní provozní vlastnosti záleží na typu použitého objednávkového terminálu.

Systém rozlišuje několik možností práce s druhy jídel:

  • hlavní jídlo: běžné jídlo které lze objednávat a rušit samostatně (oběd, večeře)
  • příloha: jídlo které je součástí hlavního jídla (polévka, salát)
  • doplňkový prodej: jídlo které se vydává bez předchozího objednání (zákusek, mražené)

Pro každý druh jídla popřípadě jeho typy se stanovuje cena pro každou cenovou kategorii. Každé jídlo může mít nastavenou dotovanou a plnou cenu. Mezi jednotlivými druhy jídel lze definovat vazby pro automatické objednávky. Každému jídlu se určí jak může být objednáváno (ručně/terminál), doba kdy se vydává a umístění na klávesnici terminálu. Terminály jsou vybaveny univerzální klávesnicí do které se vkládají popisky dle konkrétního nastavení přiřazení jídel. V základním použití s terminálem RT310 dovoluje objednávat 12 různých jídel na každém terminálu. Při použití dotykového terminálu není počet jídel omezen. Běžná doba pro objednávání je 14 dnů nebo 1 měsíc.

Menu na jednotlivé dny na které se objednává (jídelníček) se sestavuje v počítači. Do jídelníčku lze vkládat jídla z databáze hotových jídel nebo zavést nový typ jídla a uložit jej pro opakované použití. Objednávky jídel se přenáší z terminálu do počítače. Obsluha počítače má možnost manuální korekce objednávek (např.: doobjednat nebo zrušit objednávku jídla po ukončení objednávání na terminálu). Na základě dat načtených z terminálů poskytuje program informace o celkových počtech objednaných porcí s rozdělením podle kategorií. Počty slouží pro dodavatele stravy, popřípadě jako podklady pro nákup surovin na uvaření těchto jídel ve vlastní kuchyni a vystavení výdejky ze skladu a s tím související vyhodnocení spotřeby.

 

Výstupní sestavy:

↑ nahoru