Stravovací software

jídelna

Automatické objednávání stravy se stává stejně potřebným jako evidence docházky. Nabízíme řešení objednávky stravy s použitím stejných ID čipů nebo karet, které se používají pro evidenci docházky a přístupu. Strávník tak používá stále jeden klíč pro několik činností. Způsob zpracování dat na počítači (u střední jídelny jsou to tisíce záznamů měsíčně) poskytuje rychlé a přehledné výstupy pro provoz kuchyně a vyúčtování stravného. Systém pracuje jako kreditní nebo srážkový, čímž se minimalizuje pohyb hotových peněz a úplně odpadá práce s klasickými stravenkami, minimalizují se tak možnosti podvodů ze strany strávníků i personálu. Zavedení takového systému v praxi maximálně zefektivní a urychlí provoz celé jídelny a kuchyně.

Modularita

Modularita systému umožňuje jeho nasazení v jídelnách, kde probíhá pouze objednávka a výdej jídel a stravu dodává specializovaná firma, v provozech s vlastní kuchyní, kde se využijí softwarové nadstavby pro normování a vedení skladu surovin. Systém pokrývá veškerou problematiku závodních i školních jídelen bez omezení kapacity. Uplatnit lze v malých firmách, kde se podávají pouze obědy i ve velkých podnicích s třísměnným provozem kde může být systém doplněn například modulem kantýny pro přímý prodej přes stravovací kartu. Je možno také obsluhovat více výdejen z jedné kuchyně s možností rozdělení strávníků pro oddělené jídelny.

Evidence strávníků

V databázi programu JÍDELNA jsou uloženy informace o všech strávnících. Každý strávník má přidělenu jednu nebo více identifikačních karet, zařazených do jídelny a cenových kategorií. Strávníci se mohou dělit do skupin pro vytváření přehledových sestav (např.: zaměstnanci, návštěvy, externí, ...). Každý strávník je přiřazen do cenové kategorie, která určuje cenu jídla. Na každou přidělenou kartu lze povolit vícenásobné odběry například pro odběr do jídlonosičů.

KAŽDÉMU STRÁVNÍKOVI SE INDIVIDUÁLNĚ NEBO SKUPINOVĚ URČUJE ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ:

  • kreditní: pro každého strávníka je veden samostatný kreditní účet, ze kterého se odepisuje cena objednaného jídla dle zařazení do cenových hladin. Finance na kreditní účet vkládá individuelně každý strávník dle svého uvážení. Strávník má možnost kdykoliv zjistit svůj aktuální kredit na displeji objednávkového terminálu nebo v počítači. Při vyčerpání kreditu nelze již dále objednávat stravu a musí dojít k navýšení kreditu nebo lze strávníkovi povolit možnost čerpat záporný kredit.
  • srážkový: v tomto případě probíhá vyúčtování vždy zpětně za určité období (většinou měsíc) a vypočtené sumy jsou uhrazeny srážkou ze mzdy. Stejně jako v předchozím případě má strávník kdykoliv možnost zjištění stavu svého účtu od začátku období.

Při ukončení strávníka (konec pracovního poměru nebo ukončení studia) proběhne uzavření jeho účtu do nuly a vrácení nebo doplacení zbývajícího kreditu. Vrácená stravovací karta může být přidělena podle potřeby novým strávníkům.

Synchronizace osobních dat

Data o strávnících a stravovacích kartách mohou být spravovány ručně nebo aktualizovány podle docházkového či jiného personálního systému, který obsahuje potřebná data. V takovém případě probíhá automaticky zakládání nových a rušení ukončených strávníků popřípadě aktualizace změněných údajů, výměna karty apod.

V případě instalace docházkového nebo mzdového systému od naší společnosti, mají všechny tyto aplikace společnou databázi a není tedy potřeba žádné importy a exporty dat.

 

Výstupní sestavy:

 

Galerie

Jídelna screeny

Celá galerie

Datum publikování: 10.3.2021

↑ nahoru