Docházkový systém

Docházkový systém ACS-line pro evidenci a vyhodnocení docházky, přípravu podkladů pro mzdy, sledování přítomnosti na pracovišti a pohybu zaměstnance v průběhu pracovní doby. Maximálně sofistikované řešení, neustále zdokonalované díky dlouhodobým zkušenostem v praxi a vždy v souladu s aktuální legislativou.

Součástí docházkového systému jsou také funkce pro přístupový systém, který umožňuje kontrolu pohybu osob pomocí stejného ID média.

Práce s datydocházkový terminál FT500

 • prohlížení dle oprávnění
 • editace, korekce, schvalování 
 • množství tiskových předloh, editor výstupních sestav
 • vytváření grafů, OLAP, exporty do XLS, PDF
 • exporty pro různé mzdové systémy
 • pokročilé webové rozhraní
 • systém v souladu s GDPR

Systém poskytuje široké možnosti uživatelské konfigurace

 • libovolný model pracovní doby pro každého pracovníka český výrobek
  (uživatelsky definované kalendáře a časové složky)
 • různé možnosti nastavení pro schvalování, převádění nebo proplácení přesčasů a příplatků
 • evidence návštěv
 • plánování absencí a kapacit
 • centrální správa poboček firmy, mobilní docházka

Rozšiřující moduly SOFTWARU DOCHÁZKA

E-PORTÁL webové rozhraní docházkového systému
E-KLIENT aplikace pro mobilní telefony s Androidem a iOS
VÝROBA evidence výroby, zakázek, odpracovaného času
KAPACITY elegantní a přehledné grafické plánování směn, dovolených apod.
NOTIFIKACE

automatický mailing pro definované události (schválení docházky,
překročení limitu přesčasů, konec pracovní smlouvy aj.)

VISITOR evidence a kontrola pohybu návštěv
SERVICE automatické spouštění naplánovaných úloh
FINGER podpora biometrických terminálů
CESTY

výpočet cestovních náhrad za služební cesty, včetně vyúčtování
záloh a výdajů za ubytování, parkovné atd., a to v libovolných
měnách

TOUCH/POINT aplikace pro softwarový terminál a zobrazení informací. SW modul pro emulaci docházkového terminálu.
ORGANIZACE vytváření pracovních míst, schvalování procesů, podpora XLM
FOTO

on-line zobrazení fotografi e procházející osoby pro ověření totožnosti
ostraze objektu (pracuje pouze s vybranými typy terminálů)

EXPORT/IMPORT

spolupráce se mzdovými a personálními systémy,
z těchto systémů je schopen přijímat informace o zaměstnancích
a odesílat výsledky zpracované docházky

 

Princip práce DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Načítání dat do systému probíhá přes evidenční terminály pomocí identifikačních médií zaměstnanců. Docházkové terminály jsou umístěny na klíčových místech objektu, u hlavních vchodů či vstupů na pracoviště, kde probíhá evidování příchodů, odchodů a volitelných přerušení pracovní doby.Princip práce docházkového systému 

POPTÁVKA DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Napište nám, ptejte se

<
 
 

 

 

↑ nahoru