Modul NOTIFIKACE

Prostřednictvím modulu lze automaticky zasílat e-mailové reporty zaměstnancům. Je možné definovat, z jakých oblastí mají být reporty generovány a kterých zaměstnanců se týkají. Například vedoucí střediska může každý první den v měsíci obdržet e-mailem report, který obsahuje seznam jeho podřízených zaměstnanců, kterým v následujících 60 dnech skončí platnost zdravotní prohlídky, končí zkušební doba a na jaká povinná školení se mají přihlásit.


Dostupné oblasti pro generování notifikací:

 • Schválení docházky
 • Schválení plánování kapacit
 • Schválení služebních cest
 • Schválení absencí
 • Výsledek kontroly docházky
 • Nedodržení limitů omezení
 • Nástup zaměstnance - seznam nově nastupujících zaměstnanců
 • Konec smlouvy - seznam zaměstnanců, kterým končí pracovní smlouva
 • Konec zkušební lhůty - seznam zaměstnanců, kteří mají konec zkušební doby
 • Přiřazení rozdělení - seznam zaměstnanců, kteří mají změnu přiřazení rozdělení (například mzdové středisko)
 • Ukončení přiřazení rozdělení - seznam zaměstnanců, kterým skončila platnost přiřazení rozdělení (například mzdového střediska)
 • Vyplnění XML šablony – seznam zaměstnanců, kteří nemají vyplněné požadované XML formuláře (například formulář odměn)

Pro nastavení lze využít notifikačních profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním zaměstnancům. Jednotliví zaměstnanci mohou mít notifikace nastaveny individuálně.

Notifikace lze zasílat za všechny zaměstnance, vybrané středisko, jen své vlastní.... a mnoho dalších variant.

↑ nahoru