Výrobní software

Systém Vřoba slouží k evidenci výrobních zakázek, sběru dat z výroby a evidenci pracovních výkonů. Ve spolupráci s fakturačním a skladovým systémem umožňuje přehled o plnění jednotlivých objednávek, evidenci skladu materiálu a po ukončení naskladnění hotových výrobků, expedici a fakturaci.

POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU ZAKÁZKY DOSÁHNETE

  • Přehled o aktuálním průběhu a plnění zakázek při průběžném odvádění výkonů na elektronických terminálech přímo ve výrobě
  • lepší možnosti rozvržení prací na pracovištích
  • evidenci prostojů a vytížení pracovníků a pracovišť
  • přehled o produktivitě
  • průběžný přehled o materiálu na skladě a potřebě doplnění zásob pro plánované zakázky
  • snížení administrativní náročnosti
  • lepší přehled o plánované a prováděné práci pro pracovníky i vedení.
  • Data sbíraná z výrobních terminálů je možné poskytnout nadřazenému výrobnímu systému.

PRINCIP SBĚRU DAT Z VÝROBY
Každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium (bezkontaktní čipovou kartu, přívěsek, kontaktní čip dallas). Ve výrobě jsou umístěny terminály pro sběr dat. Terminál může být určen pro jedno pracoviště nebo u něj registrují výkony pracovníci z více pracovišť.

Systém může zpracovávat několik variant užívání. Pracovník označuje začátek práce a konec práce s registrací provedeného výkonu nebo pracovník registruje jen konec práce s registrací výkonu. Délku práce je možno měřit od předchozího odvedení práce nebo ji může pracovník zadávat. Při použití terminálu se pracovník přihlašuje svým identifikačním médiem. Pro zápis událostí je možné používat skener čárového kódu, dotykovou obrazovku nebo klávesnici.

Při registraci a odvádění výkonu na terminálu můžete zadávat druh prováděné činnosti, číslo zakázky, číslo výrobku, počet vyrobených kusů, počet zmetků, označení pracoviště, výrobní číslo výrobku.

↑ nahoru