Docházkový software ADS4

Docházkový program ADS4 je komfortní a sofistikovaný software pro zpracovánídocházky na základě dat načtených systémem ACS-line.

 

Docházka SWUmožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn a kalendářů. Nabízí mnoho výstupních sestav a exporty pro nejrůznější potřeby. Výsledkem zpracování jsou kompletní podklady pro mzdový systém popřípadě pro stravovací systém, který na základě odpracovaných směn vypočítá platby za stravné a tyto data také předá do mzdového systému.

Program sdružuje v jedné aplikaci docházkový a přístupový systém. Obsluhuje docházkové a vstupní terminály ze kterých získává podklady pro vyhodnocení docházky a statistiky o pohybu osob. Každé osobě v systému lze definovat plná časová práva pro vstupy, podle kterých je umožněn a monitorován pohyb po budově. Kdykoliv jsou k dispozici informace o přítomnosti nebo důvodech nepřítomnosti zaměstnanců.

Unikátní vlastností je automatické rozpoznání směny pří vícesměnném pracovním režimu. Všechny parametry programu i výpočtů jsou plně nastavitelné, uživatel si může definovat vlastní časové složky dle potřeb výpočtů, vlastní výpočty přesčasů a příplatků. V případě, že požadujete zpracování v jiném než měsíčním intervalu, můžete si tento interval libovolně nastavit (1,2,4 týdny, 10 dní, ...). Samozřejmostí je propracovaný systém automatického vkládání přestávek pro usnadnění zpracování výsledků. Právě tato variabilita dovoluje přesné nastavení pro jakýkoliv model pracovní doby.

Načtená a zpracovaná data z terminálů Vám program přehledně graficky zobrazí s možností manuální úpravy. Do již zobrazených dat můžete vkládat operace a upravovat stávající záznamy. Všechny provedené změny jsou zvýrazněny tak, aby ruční úprava dat byla zřetelně označena. U  vložených údajů je zaznamenáno jméno uživatele, který úpravu provedl. Původní data z terminálu zůstanou zachována.


Popis programu

Software ADS4 je aplikace pracující ve Windows 8. V síťové licenci lze provozovat program v počítačové síti pro více uživatelů. Přístup do programu je chráněn systémem hesel a uživatelských práv, což zamezuje manipulaci s údaji o docházce nepovolaným osobám a zároveň definuje uživatele pro různou úroveň obsluhy s daným rozsahem práv. Například mistr může na svém počítači kontrolovat a upravovat docházku pouze skupině svým podřízených.

Software

FT500Soubor programového vybavení pro správu a vyhodnocení dat v systému ACS-line jsou
aplikace, pracující v prostředí MS Windows 8, na databázových platformách

 • Microsoft Access (jen lokální instalace ADS4)
 • Microsoft SQL server 2012 a vyšší (včetnš verzí Express)
 • Firebird 2.1a vyšší (Linux i Windows), doporučená verze 3
 • Oracle 10, 11, 12 (jen program ADS4)

Základní software pro docházkový systém

Objednací kód Popis
ADS25_SQL docházkový a  přístupový software do 25 osob, SQL síťová instalace
ADS50_SQL docházkový a  přístupový software do 50 osob, SQL síťová instalace
ADS100_SQL docházkový a  přístupový software do 100 osob, SQL síťová instalace
ADS200_SQL docházkový a  přístupový software do 200 osob, SQL síťová instalace
ADS300_SQL docházkový a  přístupový software do 300 osob, SQL síťová instalace
ADS+100 rozšíření licence software o dalších 100 osob (nad 300) horní hranice počtu osob v systému není omezena

 

Rozšíření

Objednací kód Popis
NET5 síťová verze pro 5 stanic (5 současně pracujících klientů)
NET5+ síťová verze pro neomezený počet klientů

 

Modulární rozšíření

Základní konfiguraci software ADS je možno rozšířit o několik modulů, které mohou zjednodušit a zpříjemnit evidenci docházky. Mezi nejoblíbenější patří modul SERVICE, který umožňuje na pozadí ve Windows spouštět naplánované úlohy (načítání dat ze čteček, zálohování databáze, ...) a také modul E-PORTÁL, který zpřístupní data o docházce zaměstnanců prostřednictvím internetového prohlížeče.

Přehled všech modulů:
 • E-PORTÁL - Tenký klient docházkového systému ADS.
 • E-PORTÁL+ - Jako základní modul E-PORTÁL, navíc možnost tisku sestav do formátu PDF, mailing při plánování absencí.
 • E-PORTÁL EDIT - Editace docházky pomocí internetového prohlížeče, doplněk modulu E-PORTÁL nebo E-PORTÁL+, nahrazuje NET5+.
 • E-KLIENT - Docházková aplikace pro mobilní telefony (Android, iOS)
 • MONITOR - Graficky zobrazuje a monitoruje stav otevření, dveří, bran, závory, alarmy
 • VISITOR - Evidence a kontrola pohybu návštěv.
 • FINGER - SW modul pro správu otisků prstů, nutný pto terminály FT500F, AL40F a LOG4F
 • VÝROBA - Slouží k softwarové evidenci výroby (offline), k exportům dat do nadřazeného systému, k porovnání hodin dle skutečné docházky s výrobou, k tvorbě manažerských sestav pro různé přehledy ...
 • CESTY - Výpočet cestovních náhrad za služební cesty. Zaměstnanec může zadat služební cestu včetně vyúčtování záloh a výdajů za ubytování, parkovné, atd. a to v libovolných měnách.
 • KAPACITY - Elegantní a přehledné plánování směn, dovolených apod. v přehledném grafickém zobrazení.
 • SERVICE - Využívá se k automatickému spouštění naplánovaných úloh (pacuje jako systémová služba na pozadí).
 • POBOČKA - Využití software na pobočkách společnosti v rámci jedné licence.
 • EXPORT/IMPORT - Spolupráce se mzdovými a personálními systémy. Z těchto systémů je schopen přijímat informace o zaměstnancích a odesílat údaje o zpracované docházce.
 • GPS - Spolupráce s GPS systémy sledování vozidel pro automatické vytváření záznamů o služebních cestách.
 • NOTIFIKACE - Zasílání definovaných událostí v systému e-mailem

Jazykové mutace:

Software je plně lokalizován pro češtinu, slovenštinu, angličtinu a polštinu včetně sledování platné legislativy každého státu (německý jazyk za poplatek).

Minimální požadavky na HW:

Malé instalace do 500 ID a 5 síťových klientů
 - Centrální počítač:
CPU 2 jádro 2,0 GHz 4 GB RAM HDD 500 MB pro aplikaci + cca 2 GB pro data OS Windows 32/64 MS SQL server 2005 a vyšší 

Instalace nad 500 ID nebo více než 5 síťových klientů
- Server: 
CPU 4 jádro 2,0 GHz 8 GB RAM HDD 500 MB pro aplikaci min. 8 GB pro data OS Windows Server 2008 R2 MS SQL Server 2008 a vyšší

Klientská stanice
- CPU P4 3,0 GHz, 1 GB RAM Windows Vista 32/64 a vyšší, internetový prohlížeč nejnovější verze (Internet Explorer min. verze 8)

Pro modul E-PORTÁL
- IIS nebo Apache2 + PHP 5.4 (v PHP podpora PHP_MSSQL a PHP_XSL extension)

Licencování

Každý program je licencován dle počtu uživatelů systému (počet karet nebo čipů). Do licence jsou započteny pouze aktu- álně aktivní karty. Základní licence jsou popsány v kapitolách o jednotlivých systémech. V budoucnu lze kdykoliv rozsah jednoduše navýšit dokoupením licence pro další uživatele. Dále je na zakoupenou licenci vázán počet síťových klientů (počet uživatelů vstupujících do programu po síti). Základní licence ve verzi SQL obsahuje 2 síťové licence (NET2), další možností je rozšíření na 5 klientů (NET5) nebo rozšíření pro neomezený počet (NET5+). Jedná se vždy o tzv. plovoucí licenci, což znamená počet současně pracujících. Přístup do programu může mít nastaveno mnoho uživatelů z různých počítačů, ale například v případě síťové licence NET5 může pouze 5 z nich pracovat ve stejný okamžik. Počet klientů, přistupujících přes webové rozhraní, není omezen.

Zabezpečení

V personálních systémech se vždy pracuje s citlivými údaji mnoha osob. Vstup do programu je proto chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Každý uživatel má přidělena oprávnění pro funkce, které může využívat, a s jakým rozsahem dat pracovat (např.: mistr vidí pouze data svých podřízených). Další unikátní vlastností je propracovaný systém oprávnění na databázi, který umožňuje například skrýt rodná čísla pro některé uživatele. U každé změny, provedené v systému, se pro zpětnou kontrolu eviduje a označuje, kým byla změna provedena. Přihlašování do programu může probíhat pomocí LDAP v návaznosti na ActiveDirectoryUkázky Výstupních sestav:

↑ nahoru