Hotelový systém

Hotelový systém ACS-line je kartový zámkový systém slouží pro zajištění veškerých činností, spojených s pobytem hosta a provozem hotelu nebo penzionu. Každý host při příjezdu obdrží elektronickou hotelovou kartu namísto klasického klíče. Touto kartou je kontrolován pohyb hosta v rámci hotelu a čerpání nejrůznějších doplňkových služeb. Všechny možnosti využívání karty jsou samozřejmě vázány pouze na dobu pobytu hosta v hotelu. Pokud host při odjezdu navrátí přidělenou kartu, stane se tato karta jeho dojezdem z hotelu nepoužitelná.

Jediná karta umožňujehotelový systém

 • vstup do pokoje
 • aktivace elektřiny v jednotlivých pokojích
 • ovládání výtahů
 • přístup do dalších povolených prostor (parkoviště, wellness, apod.)
 • placení v hotelových barech a restauracích
 • využívání jiných služeb (půjčovna kol, skipas, apod.)
 • hotelový systém

Elektronický hotelový systém zajišťuje 

 • celkové vyúčtování všech služeb na jeden účet při odjezdu hosta
 • rezervace a plánování vytíženosti ubytovacích kapacit
 • ochrana hotelových pokojů a ostatních prostor před neoprávněným vniknutím
 • úspora energií v závislosti na přítomnosti hosta v pokoji
 • evidence docházky zaměstnanců
 • hotelový systém

Karta je vizitkou hotelu

Hotelové karty lze opatřit plnobarevným potiskem, např. logem, kontakty či fotografií hotelu a slouží tak zároveň jako propagační a informační vizitka ubytovacího zařízení. Pro bazény a wellness provozy se používají místo karet identifikační čipy v podobě „hodinek" pro upevnění na zápěstí. Výsledné vyúčtování pobytu poskytne rychlé a přehledné informace o všech využitých službách pro vystavení účtu.

Integrační rozhraní - ACS-suite umožňuje snadné napojení jakéhokoliv recepčního systému.

Princip práce hotelového systému

Primární funkcí hotelového systému je zajištění kontrolovaného přístupu hostů do pokojů. Každé hotelové kartě může být přiděleno oprávnění pro vstup do jednoho nebo více pokojů a souvisejících prostor (hlavní vstup, wellness, atd.). Samozřejmostí je možnost ovládání elektrického vybavení pokoje v závislosti na přítomnosti hosta. Oprávnění pro karty jsou přidělována automaticky v okamžiku ubytování hosta na konkrétní pokoj. Personálu je umožněn vstup i do dalších prostor (např. úklidové místnosti, sklady).
Každé místo, kde má být evidováno použití hotelové karty, je vybaveno čtečkou, která provede načtení karty. Všechny informace o použití karty jsou přenášeny do centrální databáze a evidovány pro společné vyúčtování. Na účet mohou být také průběžně evidovány telefonní hovory nebo platba hotelovou kartou v restauraci.

schéma Hotelový systém

Recepční software hotelového systému je koncipován modulově a jeho rozsah lze libovolně sestavit pro potřeby konkrétního provozu. Softwarové moduly mohou být používány v provázaném celku nebo i samostatně. Komunikace se čtečkami probíhá on-line. Díky tomu může být na recepci signalizováno například násilné vniknutí do pokoje. Systém může být také propojen s docházkovým systémem pro kontrolu zaměstnanců.

Objednací kód Popis
HOTEL32 základní recepční software, dle počtu lůžek
obsahuje moduly: SMĚNÁRNA, TELEFONNÍ TARIFIKACE
POKLADNA SW registrační pokladna, dle počtu míst
KUCHYNĚ SW modul kuchyně
SKLAD SW modul skladového hospodářství
ACS-suite* komunikační jádro pro intergraci HW prvků do libovolného SW pomocí otevřeného rozhraní


*) Hardware hotelového systému může být ovládán libovolným softwarem třetí strany. Investor  může používat libovolný recepční (hotelový) software, který bude předávat data do jednotek pomocí serverové aplikace ACS-suite. Pro podrobnější možnosti propojení kontaktujte obchodní oddělení.

Otevřenost systému

Propojením s dalšími systémy mohou být možnosti dále rozšiřovány, např.: vytápění pokojů podle obsazenosti, spolupráce s EZS nebo EPS, ovládání výtahů, přímá propojitelnost na systém inteligentní elektroinstalace GILD

Více informací na Hotelovakarta.cz

 

POPTÁVKA HOTELOVÉHO SYSTÉMU

 
 

 

 

↑ nahoru