Hotelový systém

Kartový zámkový systém slouží pro zajištění veškerých činností, spojených s pobytem hosta a provozem hotelu nebo penzionu. Primární funkcí kartového systému je zajištění kontrolovaného přístupu hostů do pokojů. Každé hotelové kartě může být přiděleno oprávnění pro vstup do jednoho nebo více pokojů a souvisejících prostor (hlavní vstup, wellness, atd.). Ale není to jen o náhradě "klasických" klíčů, hotelový systém ACS-line přináší také zabezpečení pokojů, úspory energiíí a možtosti navázání mnoha dalších možností pro maximální komfort zákazníků a efektivitu provozu.

Schéma hotelového systému

Elektronický hotelový systém zajišťuje

 • celkové vyúčtování všech služeb na jeden účet při odjezdu hosta
 • rezervace a plánování vytíženosti ubytovacích kapacit
 • ochrana hotelových pokojů a ostatních prostor před neoprávněným vniknutím
 • úspora energií v závislosti na obsazenosti pokojů
 • evidence docházky zaměstnanců

Jediná karta umožňuje

 • vstup do pokoje
 • přístup do dalších povolených prostor (parkoviště, wellness, sport, apod.)
 • ovládání elektrospotřebičů v jednotlivých pokojích
 • optimalizace vytápění pokojů
 • ovládání výtahů
 • ovládání šatních skříněk
 • placení v hotelových barech a restauracích
 • využívání dalších služeb (půjčovna kol, skipas, apod.)

Výsledné vyúčtování za kartu poskytne rychlé a přehledné informace o všech využitých službách pro vystavení hotelového účtu.

Karta je vizitkou hotelu

Hotelové karty jsou opatřeny plnobarevným potiskem, např. s logem, kontakty či fotografií hotelu a slouží tak zároveň jako propagační a informační vizitka ubytovacího zařízení. Pro bazény a wellness provozy se používají místo karet identifikační čipy v podobě „hodinek" pro upevnění na zápěstí.

Bezpečnost

V případě ztráty, nebo odcizení hotelové karty je velmi snadné tuto zneaktivnit-zablokovat a zamezit tak neoprávněnému vstupu. Čipová karta má vždy povolen časově omezený přístup, po uplynutí doby ubytování automaticky expiruje. Naopak při ztrátě "klasického" klíče musí být fyzicky vyměněny zámky. Pomocí hotelové karty lze snadno spravovat universální přístupy – tzv. generální klíč. Kartový hotelový systém ACS-line pracuje ON-LINE a mimo jíné přináší možnost zabezpečení a dálkové kontroly stavu pokoje.

Úspora energií

Přínos kartového systému je také v úsporách provozních nákladů, zejména energií. Pomocí kartových spořičů v pokojích je zajištěno odpojení elektrických spotřebičů a osvětlení, když je pokoj prázdný. Toto zajišťuje také pasivní bezpečnost, kdy například zapnutý ohřívač nezpůsobí požár. Také možnost propojení na regulaci vytápění umožní optimalizovat požadovanou teplotu v pokojích podle skutečné obsazenosti.

Princip práce hotelového systému

Každý host při příjezdu obdrží elektronickou HOTELOVOU KARTU místo klasického klíče. Touto kartou je umožněn a kontrolován pohyb hosta v rámci hotelu.Samozřejmostí je možnost ovládání elektrického vybavení pokoje v závislosti na přítomnosti hosta pomocí kartového spořiče. Hotelová karta může sloužit také pro čerpání nejrůznějších doplňkových služeb (restaurace, wellness, skipas…). Všechny informace o použití karty jsou zpracovány obslužným softwarem a průběžně je zatěžován účet hosta podle využitých služeb. Všechny možnosti využívání karty jsou samozřejmě vázány pouze na dobu pobytu hosta v hotelu. Pokud například host při odjezdu nevrátí přidělenou kartu, stane se tato jeho odjezdem z hotelu nepoužitelná.

Primární funkcí hotelového přístupového systému je zajištění kontrolovaného přístupu hostů do pokojů. Každé hotelové kartě může být přiděleno oprávnění pro vstup do jednoho nebo více pokojů a souvisejících prostor (hlavní vstup, wellness, atd.).Vstup do každého pokoje je umožněn dle oprávnění, pouze na dobu ubytování. Uvnitř pokoje je osazen kartový spořič (EHS), do kterého je třeba vložit kartu, a tím aktivovat elektrické rozvody. Při odchodu z pokoje (vyjmutí karty) dojde s malým zpožděním k odpojení elektrických spotřebičů a osvětlení v pokoji. Oprávnění pro karty jsou přidělována automaticky v okamžiku ubytování hosta na konkrétní pokoj. Personálu je umožněn vstup i do dalších prostor (např. úklidové místnosti, sklady).

Každé místo, kde má být evidováno použití hotelové karty, je vybaveno čtečkou, která provede načtení karty. Všechny informace o použití karty jsou přenášeny do centrální databáze a evidovány pro společné vyúčtování. Na účet mohou být také průběžně evidovány telefonní hovory nebo platba hotelovou kartou v restauraci.

Software pro hotelový systém

Recepční software je koncipován modulově a jeho rozsah lze libovolně sestavit pro potřeby konkrétního provozu. Softwarové moduly mohou být používány v provázaném celku nebo i samostatně. Komunikace se čtečkami probíhá ON-LINE. Díky tomu může být na recepci signalizováno například násilné vniknutí do pokoje. Systém může být také propojen s docházkovým systémem pro kontrolu zaměstnanců.

Objednací kód Popis
HOTEL32 základní recepční software, dle počtu lůžek
obsahuje moduly: SMĚNÁRNA, TELEFONNÍ TARIFIKACE
POKLADNA SW registrační pokladna, dle počtu míst
KUCHYNĚ SW modul kuchyně
SKLAD SW modul skladového hospodářství
ACS-suite* komunikační jádro pro intergraci HW prvků do libovolného SW pomocí otevřeného rozhraní


*) Hardware hotelového systému může být ovládán libovolným softwarem třetí strany. Investor  může používat libovolný recepční (hotelový) software, který bude předávat data do jednotek pomocí serverové aplikace ACS-suite. Pro podrobnější možnosti propojení kontaktujte obchodní oddělení.

Otevřenost systému

Do systému lze připojit další komponenty pro potřeby hotelových provozů. Jsou to zejména pokladní terminály pro restaurace a bary, čtečky čárových kódů, účtenkové tiskárny apod. Podrobnější popis a informace o dalších modulech systému naleznete v samostatném dokumentu.

Propojením s dalšími systémy mohou být možnosti dále rozšiřovány, např.: vytápění pokojů podle obsazenosti, spolupráce s EZS nebo EPS, ovládání výtahů, přímá propojitelnost na systém inteligentní elektroinstalace GILD

Více informací na: http://www.acsline.cz/cs/rizeni-budov

↑ nahoru