Modul VÝROBA

Modul VÝROBA slouží k rozšíření docházkového systému o evidenci výrobních operací. Pro sběr dat je možné využít terminály FT500, nebo KT700 na kterých lze evidovat jak docházkové operace tak operace výroby se zadáním čísla zakázky, výrobku nebo počtu vyrobených kusů.

Pro jednodušší zadávání činností zakázek či kódu výrobku lze k terminálům připojit skener čárových kódů.

Výsledná data podle zakázek lze exportovat do nadřazeného systému, porovnávat hodiny dle skutečné docházky s výrobou. Umožňuje tvorbě manažerských sestav pro různé přehledy. Modul obsahuje číselník zakázek s možností členění dle typů, číselník činností a jejich vlastností. Je možné automaticky vypočítat dle zadané činnosti například příplatek za ztížené prostředí. Dále jsou k dispozici číselníky výrobků a zakázek. K jednotlivým zakázkám lze předdefinovat seznam činností, které budou na zakázce prováděny.


V modulu VÝROBA lze evidovat tyto položky:

 • Osoba
 • Den
 • Činnost
 • Výrobek (kód, popis)
 • Zakázka (číslo zakázky, popis zakázky)
 • Mzdové středisko (kód, popis)
 • Hodiny (celkové hodiny strávené danou činnosti na výrobku/zakázce, nelze sledovat čas od - do)
 • Množství dobré
 • Množství špatné
 • Prémie

Výstupy a exporty

 • exporty dat do nadřazeného systému ve formátu txt
 • uživatelské sestavy pro různé přehledy
 • porovnání výroby - odpracovaných hodin - se skutečnou docházkou - hodin dle docházky
 • možnost filtrování dle uživatelského pole (jen osoba, jen výrobek, jen činnost, jen rozdělení - Skupina (včetně podřízených rozdělení), jen období / jen den, jen zakázka

Přílohy
Katalogový list k modulu VÝROBA

Fotografie

↑ nahoru