Přístupový software

Software APS slouží k nastavení a ovládání přístupových čteček. Přístupový systém sestavený z modulů, které umožňují ovládat dveřní zámky nebo turnikety potřebuje pro nastavení funkcí a oprávnění ke vstupu obslužný software v počítači. Takový software zároveň shromažďuje a vyhodnocuje data o pohybu osob a stavu sledovaných prostor. Pokud se jedná o systém, který má sloužit také pro vyhodnocení docházkové evidence používá se docházkový software ADS, který již obsahuje funkce pro správu přístupových práv. Pro jednodušší aplikace bez sledování docházky je určen popisovaný software APS. Takovýto přístupový systém najde uplatnění především ve firemních budovách, kancelářských prostorech ale i v penzionech a hotelech

Princip činnosti

Každá osoba obdrží osobní identifikační médium. Jako médium mohou být čipy DALLAS v podobě klíčenky, nebo bezkontaktní transpondéry (karty, přívěsky...). ID médium se přiřazuje na kartě uživatele spolu s dalšími osobními údaji. Osoby se dělí do skupin pro přidělování oprávnění. Každé přístupové kartě je možno nastavovat libovolné časové intervaly (dny, hodiny, minuty) pro oprávnění na každý vstup. Dále se definuje všechen připojený hardware, jednotlivé čtečky zde představují kontrolované vstupy (dveře). Pro dveře se stanoví, které skupiny osob s jakým oprávněním a kdy mají povolen průchod.

Podle informací načítaných zpětně ze systému program vyhodnocuje pohyb osob. Sledují se všechny pohyby s rozlišením vstup-výstup, přítomnost ve sledovaných prostorách, nepovolené vstupy a neoprávněné vniknutí. Data jsou uchovávána v databázi, odkud je lze zpětně prohlížet, filtrovat a tisknout.

Popis programu

Přístupový SW je aplikací systému MS WINDOWS pracující s databází MS ACCESS nebo MS SQL. V síťové licenci lze provozovat program v počítačové síti pro více uživatelů. Přístup do programu je chráněn heslem, což zamezuje manipulaci s nastavením systému. Podporuje všechny druhy komunikace se čtečkami (RS232, RS485, USB, ICP/IP). Celý systém může pracovat samostatně bez nutnosti stálého spojení s počítačem. Pokud, není požadavek na sledování prohybu, použije se software APS pouze k nastavení oprávnění. Naopak pokud je žádoucí on-line monitorování nastaví se automatická komunikace pro vyčítání dat ze čteček.

Požadavky na systém

počítač PC Pentium, min. 32MB RAM nebo vyšší, alespoň jeden volný sériový port RS 232 nebo USB, operační systém MS WINDOWS 98/XP/2000/NT, pro instalaci 10 MB na pevném disku.

Základní software pro přístupový systém

Objednací kód Popis
APS100 přístupový software do 100 karet, lokální instalace
APS100_SQL přístupový software do 100 karet, SQL síťová instalace
APS+100 rozšíření licence software o dalších 100 karet
horní hranice počtu karet v systému není omezena

 

Rozšíření

Objednací kód Popis
NET5 Síťová verze pro 5 stanic (5 současně pracujících klientů)
NET5+ Síťová verze pro neomezený počet klientů
FINGER Modul pro správu biometrických šablon (nutný pro všechny systémy na otisky prstů)

↑ nahoru