Řešení pro pobočky

Řešení pro firmu s pobočkami

Docházkový systém naší společnosti je schopen řešit docházkový systém ve  společnostech s několika pobočkami. Je možno využít některé z následujících řešení:

  • Varianta A - uživatel má datově propojené pobočky - na jednotlivých pobočkách nepožaduje pracovat se softwarem DOCHÁZKA. Jsou dodány docházkové terminály, které komunikují pomocí TCP/IP a je s nimi komunikováno přímo z  centrály firmy, jako po lokální síti.
  • Varianta B - uživatel má datově propojené pobočky - na jednotlivých pobočkách je nainstalována aplikace DOCHÁZKA a modul SERVICE, které přímo přistupují do centrální databáze - podmínkou jsou kvalitní linky - minimálně 128kB. Tato varianta umožňuje maximální komfort a přehled o docházce zaměstnanců. Vše pracuje jako jedna instalace v jedné počítačové síti.
  • Varianta C - uživatel má datově propojené pobočky a vlastní plnou verzi MS SQL 2000 Serveru - na jednotlivých pobočkách je nainstalována aplikace DOCHÁZKA a modul SERVICE, a databáze docházkového systému je replikována na úrovni MS SQL Serveru. Replikace databáze může být zcela automatická, a může být nastavena jednou za den nebo dle požadavků uživatele. Přenáší se pouze změny v datech. Tato varianta umožňuje maximální komfort a přehled o docházce zaměstnanců, je ovšem náročnější na administraci. V případě, že bude replikaci administrovat naše společnost, požadujeme vzdálený přístup na docházkový server.
  • Varianta D - uživatel nemá datově propojené pobočky s centrálou. Na jednotlivých pobočkách je nainstalována aplikace DOCHÁZKA a modul SERVICE a vše pracuje zcela autonomně. V případě využívání exportu dat do mzdového systému, provádí se export na jednotlivých pobočkách a na centrálu pobočky zasílají pouze výsledný soubor s daty.
  • Varianta E - uživatel nemá datově propojené pobočky s centrálou, ale všude má přístup na internet. V tomto případě je možné využít modul E-MAIL, který automaticky zasílá průchody jednotlivých zaměstnanců do vyhrazené e-mailové schránky. Na straně centrály je tato schránka automaticky vyčítána a data jsou zapisovány do centrální databáze. Tato varianta umožňuje sledovat příchody odchody jednotlivých zaměstnanců na pobočkách, ale nejsou přenášeny změny, které byly vloženy uživatelem do docházky na pobočce (návštěva lékaře, dovolená, ...). V případě využívání exportu dat do mzdového systému, provádí se export na jednotlivých pobočkách a na centrálu pobočky zasílají pouze výsledný soubor s  daty.

↑ nahoru