Stravovací systém

Stravovací systémStravovací systém ACS-line pro komplexní řízení provozů hromadného stravování, pro podnikové jídelny, školy a internátní zařízení, domovy pro seniory. Systém zcela odstraňuje náročnou evidenci objednávek a vyúčtování stravy pomocí stravenek, při kterém mnohdy dochází k chybám a neoprávněným odběrům jídel. Systém lze provozovat jako debetní i kreditní nebo restaurační, dalšími moduly lze rozšířit pro kantýnu a další související provozy.

Přehledně poskytuje průběžné informace

  • o počtech objednávek
  • o účtech strávníků (stravné, ubytování)
  • o stavu a spotřebě surovin a zboží
  • o ekonomice provozu

Systém poskytuje široké možnosti

  • objednávání také přes komfortní informační terminály nebo přes internet
  • vyúčtování odběrů včetně výpočtu dotací na stravu podle docházky
  • normování podle kategorií strávníků
  • mnoho tiskových a exportních výstupů
  • debetní i kreditní provoz
  • napojení na automaty pro výdej stravy a nápojů

Modularita systému umožňuje jeho nasazení v jídelnách, kde probíhá pouze objednávka a výdej jídel a stravu dodává specializovaná firma, v provozech s vlastní kuchyní, kde se využijí softwarové nadstavby pro normování a vedení skladu surovin. 

Rozšířujicí moduly softwaru JÍDELNA

Objednací kód Popis
SERVICE automatické spouštění naplánovaných úloh
E-PORTÁL objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče
POINT objednávkové nebo výdejní místo navíc (standardně 2)
TOUCH software pro dotykovou obrazovku
BURZA burza jídel
FINGER podpora biometrických terminálů
SW_VÝDEJ podpora softwarového výdeje stravy
NORMA základní normování jídel
VÝROBA vedení receptů jídel na základě importů receptů
POKLADNA vedení skladu, pokladní prodej+podpora pokladní zásuvky, displeje, čárový kód, váhy
EET evidence tržeb podle platné legislativy
AUTOMAT SW modul pro obsluhu automatů

 

Princip práce stravovacího systému

Objednávání jídel probíhá na objednávkových terminálech, počítačích v síti LAN nebo přes intranet. Objednávat a vydávat lze teplou i studenou stravu včetně polévky, zákusků, salátu apod. Pro každé jídlo lze stanovit cenové kategorie pro různé skupiny strávníků. Pro každého strávníka je vedeno samostatné konto, jehož stav si může kdykoliv ověřit na objednávkovém terminálu nebo v počítači. Objednávky probíhají podle vytvořeného jídelníčku na neomezenou dobu dopředu. Později je možno objednávky měnit, rušit nebo poskytnout do burzy.

Výdej stravy probíhá zcela automaticky na výdejních místech přiložením karty nebo čipu k výdejnímu snímači. Kuchaři se poté zobrazí informace, jaké jídlo v jakém množství má vydat. Při výdeji je vždy zamezeno opakovanému odběru jídel. Výdej může být realizován také formou přímého prodeje s platbou identifikační kartou nebo v hotovosti.

Vyúčtování stravného může probíhat jako kreditní nebo srážkové. Ve spojení s docházkovým systémem se u všech odběrů kontrolují nároky na dotace podle odpracovaných směn. Výsledná suma a přehledy odběrů stravy jsou k dispozici formou
prohlížení, tiskových výstupů a exportů pro mzdové systémy.

Pro provoz kuchyně systém okamžitě poskytne počty objednaných jídel pro objednávku u dodavatele nebo pro přípravu ve vlastní kuchyni. Modul normování poskytuje informace o potřebných surovinách a jejich následný odpis ze skladových karet. Vyhodnocení ekonomiky provozu probíhá za libovolné období formou uživatelsky definovaných tiskových sestav. 

Schéma systému jídelna

Modularita

Modulární řešení systému umožňuje jeho široké využití. Systém pokrývá veškerou problematiku závodních i školních jídelen bez omezení kapacity. Uplatnění najde v malých firmách, kde se vydávají pouze obědy a stravu dodává externí dodavatel. Ve velkých podnicích s vícesměnným provozem a vlastní kuchyní využijí softwarové nadstavby pro normování a vedení skladu surovin. Dále může být doplněn například modulem kantýny pro přímý prodej přes stravovací kartu. Je možno také obsluhovat více výdejen z jedné kuchyně s možností rozdělení strávníků pro oddělené jídelny. Klíčové činnosti programu lze plánovat pro automatické provádění.

 

Modularita systému jídelna

 

 

POPTÁVKA STRAVOVACÍHO SYSTÉMU

 
 

 

 

↑ nahoru