Řízení budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Produkt SBI, je řešení určené pro komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov. Představuje nejmodernější softwarové řešení v oblasti monitorování, řízení, správy systémů EZS, EPS, měření a regulace, CCTV, EKV, včetně komfortního vyhodnocení docházky. Umožňuje efektivně řídit procesy spojené s vyhodnocením a zpracováním bezpečnostních rizik provozu budov a optimalizovat zátěže na jednotlivé pracovníky pověřené těmito procesy.

Jednou ze základních funkcí systému je zajistit vzdálený dohled a ovládání všech bezpečnostních prvků v objektu. Vizualizací a sjednocením ovládání dosahuje přehlednosti a jednoduchosti, zvlášť při integraci více technologií. Požární senzory a ústředny, kontrola vstupu, kamerové a bezpečnostní systémy, to vše je řízeno a logováno dle zadaných pravidel. Samozřejmostí je komplexní záznam o činnosti operátorů systému, stejně jako možnost automatizovaných vazeb mezi připojenými technologiemi. Flexibilitu a přístupnost systému umocňuje možnost ovládat vybrané funkce SBI za pomoci mobilního telefonu.

Integrační systém SBI je k dispozici v několika edicích, vždy jako ucelení řešení pro potřeby pokrytí všech aspektů provozu firemních i komerčních budov nebo hotelů. V každé edici je řešen jako modulární, umožňující svým zákazníkům zvolit přesně ty vlastnosti, které požaduje. Je tak možné škálovat nejen funkcionalitu, ale i rozsah řešení a přizpůsobit se tak v maximální možné míře zákazníkovi. Tato koncepce umožňuje zákazníkům nejen postupné doplňování funkcionality a rozsahu, ale v případě dosažení limitů vybrané edice přechod na edici vyšší bez nutnosti reinstalace a ochranou již vložených investic.


Základními vlastnostmi jsou (mimo jiné):

Modularita a flexibilita - umožňující vybavit server nebo monitorovací pracoviště jen těmi moduly aplikace, které zákazník skutečně potřebuje. Zároveň je možno s růstem požadavků kdykoliv rozšířit o další, perfektně spolupracující moduly.

Otevřenost – systém je nezávislý na HW prvcích a je neustále doplňován o další technologie. Zároveň je vyvíjen tak, aby se jeho funkčnost rozšiřovala podle nejnovějšich požadavků. Systém podporuje mmj. tyto světové i domácí výrobce: Honeywell, GE, Paradox, Samsung, ACTi, AXIS,  Motorola, a mnoho dalších.

Jednoduchost a nenáročnost – rozhraní SBI je intuitivní a uživatelsky příjemné. Jeho ovládání sdílí známé ovládání MS Windows. Architektura systému je navržena tak, aby minimalizovala nároky na hardware a náklady na údržbu.


Dostupná funkcionalita:

 • Monitoring a ovládání připojených technologií v přehledných mapách
 • Podpora systémů kontroly vstupu (EKV)
 • Podpora požárních systémů (EPS)
 • Podpora zabezpečovacích systémů (EZS)
 • Podpora kamerových systémů (CCTV)
 • Podpora docházkových systémů a vlastní zpracování docházky
 • Správa návštěv
 • Podpora mobilních klientů
 • Notifikace
 • Stravování
 • Licenčně neomezený počet klientů


Informace o produktu SBI ke stažení.

Pro více informací o tomto systému nás neváhejte kontaktovat.

 

 


↑ nahoru