Evidence výroby

Modul VÝROBA je volitelné rozšíření softwaru DOCHÁZKA. Jde o velmi účinný nástroj pro kontrolu produktivity a odměňování pracovníků podle skutečně odvedené práce. Zajišťuje nejen sledování výrobních procesů, ale i evidenci docházky na pracovišti. Sběr výrobních dat probíhá přes terminály, kde každý pracovník eviduje všechny své aktivity. Podle nastavené hloubky evidence se při odvádění výroby zadávají čísla zakázek, činností, typy výrobku, vyrobené dobré a vadné kusy apod. Získaná data jsou vyhodnocena a připravena pro další zpracování.

Schéma systému výroba

Systém plně automatizuje

  • vyhodnocení časové náročnosti zakázek
  • výpočet příplatků podle pracoviště
  • evidence výrobků, vytíženosti, prostojů
  • sledování vytíženosti výrobních prostředků
  • plánování personálních a výrobních zdrojů
  • možnosti vytváření harmonogramu prací
  • intergraci do libovolného vyššího systému

Reporty

Manažer výstupních sestav obsahuje nejrůznější přehledy a exporty. Systém dále nabízí pokročilé možnosti filtrování a pohledy na data zpracované výroby. V rámci implementace výrobního systému lze definovat další zákaznické varianty výstupů.

výroba

Čárové kódyevidence výroby

Slouží pro zjednodušení zadávání dat do terminálů. Pokud je systém konfigurován na práci s čárovými kódy, budou součástí tiskových sestav také tyto kódy, jejichž načtením dojde k zápisu dat do terminálu. 
Skenery jsou připojeny přímo k evidenčním terminálům nebo k pracovním PC stanicím. Další komponenty umožňují například tisk průvodek s čárovým kódem pro další hlášení.

Efektivita

Sledování výrobních procesů současně s evidencí docházky na pracovišti zajišťuje maximální uživatelský komfort. Pomocí identifikačních medií pracovníků může být kontrolován také přístup na pracoviště nebo spuštění stroje.
Do systému lze připojit neomezený počet terminálů.

Evidence výroby 

POPTÁVKA VÝROBNÍHO SYSTÉMU

 
 

 

 

↑ nahoru