Evidence výroby

Zakázkový systém ACS-line zajišťuje sledování výrobních procesů a evidenci časů, odpracovaných na zakázkách jednotlivými pracovníky. Systém je určen pro zakázkové i sériové výrobní provozy jakéhokoliv oboru. Umožňuje sledovat plnění zakázek, plánovat výrobní kapacity a aplikovat technologické postupy při opakovaných zakázkách. Elektronický zakázkový systém je velmi účinný nástroj pro kontrolu efektivity práce a odměňování pracovníků podle skutečně odvedené práce.

Schéma systému výroba

Systém plně automatizuje vyhodnocení

 • časové náročnosti zakázek
 • dílčích výrobků a operací
 • spotřeby materiálu pro zjištění nákladovosti
 • dodržování termínů a norem
 • vytíženosti výrobních prostředků
 • plánování personálních a výrobních zdrojů

Systém poskytuje široké možnosti

 • možnost sledovat kusovou i sériovou výrobu
 • vedení skladového hospodářství (materiál, výrobky)
 • naskladnění a expedice hotových výrobků
 • sledování kooperací a subdodávek
 • možnost vytváření kusovníků a norem
 • otevřenost pro integraci do libovolného vyššího systému
 • neomezený počet připojených terminálů a pracovníků
 • dvě varianty řešení se zaměřením na malé a střední firmy nebo naopak pro velké podniky s mnoha sběrnými místy

Zakázkový systém je úzce provázán s docházkovým systémem, ze kterého přebírá personální data. Zároveň lze na výrobních terminálech také evidovat docházkové operace pro maximální uživatelský komfort. Pomocí identifikačních medií pracovníků může být montrolován také přístup na pracoviště nebo spuštění stroje.

Princip práce zakázkového systému

Sběr výrobních dat probíhá přes evidenční terminály umístěné přímo na pracovištích. Každý pracovník na těchto terminálech eviduje všechny své pracovní aktivity. Podle nastavené hloubky evidence se zadávají čísla zakázek, operací, pracovišť, vyrobené dobré a vadné kusy apod. Každé zadání potvrzuje pracovník svým identifikačním čipem. Takto získaná data jsou přenášena do počítače a zde vyhodnocována pro další zpracování.

Čárové kódy

Slouží pro zjednodušení zadávání dat do terminálů. Pokud je systém konfigurován na práci s čárovými kódy, budou součástí tiskových sestav také tyto kódy, jejichž načtením dojde k zápisu dat do terminálu. Skenery jsou připojeny přímo k evidenčním terminálům nebo k pracovním PC stanicím pro příjem a výdej. Další komponenty umožňují tisk průvodek s čárovým kódem pro další hlášení, dále například příjem/výdej materiálu nebo nářadí pomocí mobilních čteček.

Způsob přenosu dat z terminálů a jejich další zpracování se liší podle varianty nasazení systému:

 1. Sledování výroby jako součást docházky
  • Pokud máte docházkové terminály a software ADS4 stačí rozšířit licenci a bude možno současně s docházkou sledovat rozpad pracovní doby na zakázky/činnosti/pracoviště včetně vyrobených kusů...Více informací naleznete v popisu SW modulu VÝROBA pro docházkový systém ADS4.
 2. Zakázkový systém pro malé a střední firmy
  • Veškerá data jsou zpracovávána softwarem, který umožňuje kompletní evidenci od přijetí objednávky, přes její průběžné vyhodnocení, až po vyskladnění hotového výrobku s dodacím listem.
 3. On-line systém sběru dat pro velké PROVOZY
  • Terminály jsou obsluhovány z centrálního serveru a data jsou v reálném čase předávána do nadřazeného systému. Tím může být libovolný informační systém s integrovaným modulem TPV. Centrální řízení dává možnost pružného provádění změn ve funkčnosti celého systému.
  • Datové struktury systému jsou navrženy univerzálně a záleží pouze na uživatelském nastavení, jaká se zvolí hloubka zadání a tím podrobnost výsledků pro každý výrobek. Kdykoliv jsou k dispozici přehledy o stavu zakázky a její rozpracovanosti. Výsledkem zpracování jsou podklady pro fakturaci, přehledy produkce a produktivity práce. Veškerá data systému lze prohlížet na obrazovce, tisknout pomocí uživatelsky definovaných sestav nebo exportovat v různých formátech.

↑ nahoru