Modul Výběrové řízení

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

V programu se evidují všichni uchazeči výběrových řízení včetně historie. Zadat můžete datum, do kdy se mají údaje uchovávat, a také datum skartace (zničení) údajů o uchazeči.
 
Sledovat můžete následující informace:
  • základní údaje uchazeče
  • vzdělání
  • schopnosti
  • dokumenty v elektronické podobě
  • pracovní místa (profese), o které se uchází nebo v minulosti ucházel
  • účast ve výběrových řízeních, jednotlivých kolech a výsledky hodnocení
  • plány pohovorů a testů
  • kompletní telefonická, mailová a další komunikace
  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Modul Výběrového řízení může být užitečným nástrojem jak pro větší firmy, které organizují rozsáhlá výběrová řízení při náboru nových zaměstnanců, tak také pro menší firmy, které např. chtějí mít možnost využít informace z již uskutečněných výběrových řízení a případně také přímo pro personální agentury, které organizují výběrové řízení pro své klienty.
 
Výběrové řízení se vyhlašuje na požadované pracovní místo. Uchazeči se hlásí na pracovní místa a jsou tedy následně zařazení do příslušného výběrového řízení. Jeden uchazeč se může hlásit na více pracovních míst. Na straně zaměstnavatele se výběrového řízení účastní pracovníci personálního oddělení. Ti figurují buď jako organizační součást výběrového řízení nebo jako komisaři, kteří se účastní pohovorů s uchazeči a hodnotí je.
 
Výběrové řízení je členěno do kol. V každém kole je dán počet uchazečů, kteří se ho účastní a také počet úspěšných uchazečů daného kola, ti pak automaticky postupují do kola dalšího. Uchazeči jsou v rámci kol zváni na pohovory. V aplikaci je implementován nástroj, který přehledně a jednoduše umožňuje organizovat a plánovat průběh jednotlivých pohovorů. Po ukončení všech pohovorů daného kola lze provést zhodnocení uchazečů, sečíst bodové hodnocení, které uchazeč obdržel od komisařů, a stanovit postupující. Systém provede podle zadaných pravidel automatické hodnocení, které může administrátor výběrového řízení upravit.
 
Úspěšní uchazeči posledního kola se stávají vítězi výběrového řízení. Za použití průvodce lze pak tyto uchazeče jednoduchým způsobem přidat mezi zaměstnance. Údaje o uchazeči se automaticky přenesou do záznamu nového zaměstnance.
 

MOŽNÁ UŽIVATELSKÁ ROZŠÍŘENÍ E-PORTÁLU

Základní informace o uchazeči mohou být do systému vkládány ručně nebo automaticky (s možností schválení) z internetového prohlížeče. Seznam uchazečů o zaměstnání může být zobrazen vedoucím středisek, na kterém požaduje uchazeč pracovat.
 

Fotografie

↑ nahoru