Modul Cafeteria

Modul umožňuje sledovat agendu čerpání zaměstnaneckých benefitů. V systému je možné registrovat různé typy benefitů, které jsou zaměstnancům nabízeny. Zaměstnanec má několik zdrojů, jak může získat nárok na čerpání benefitů.

Nárok na čerpání benefitů může být zadán ručně nebo je možné definovat různé zdroje a způsob výpočtu nároků. Automatický výpočet nároků je implementován individuálně podle požadavků zákazníka programováním skriptů podle definovaných podmínek. Podmínkami
mohou být libovolné údaje definované v systému (délka pracovního poměru, libovolné výsledky z docházkového systému nebo výpočtu mezd za zvolené předchozí období, importovaná data z výrobního systému, zařazení pracovníka na pracovní pozici nebo vybraný prvek organizační struktury (středisko, pracoviště) atd.

Nároky mohou být evidovány ve formě kreditů-bodů, za které si pracovník může vybrat benefit z nabídky, nebo je evidován nárok na
konkrétní typ benefitu.

FUNKCIONALITA NA E-PORTÁLU

Prostřednictvím modulu může pracovník sledovat konto nároků na benefity, může přihlásit požadavek na čerpání benefitu z nabídky,
může sledovat seznam v minulosti čerpaných benefitů. 

MOŽNÁ UŽIVATELSKÁ ROZŠÍŘENÍ

  • Zakázkové notifikační funkce s rozesíláním emailových upozornění jednotlivým zaměstnancům nebo vedoucím pracovníkům na čerpání benefitů.
  • Importy nabídky benefitů od poskytovatelů.
  • Importy čerpání benefitů zaměstnancem od poskytovatelů.

↑ nahoru