Modul Schopnosti a dovednosti

Program umožňuje definovat požadované schopnosti a dovednosti pracovníka. Povinnost získat dovednost je možné definovat různými způsoby obdobně, jak je popsáno u modulu VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ zařazením pracovníka na pracovní pozici a do dalších organizačních struktur. Každá dovednost může mít definovány sledované úrovně.
V programu je vytvořen nástroj – speciální formulář, který umožňuje v přehledné formě monitorovat a porovnávat u každého pracovníka jeho dosažené úrovně dovednosti s požadavky které jsou na něho kladeny podle jeho zařazení na pracovní místo nebo na prvek organizační struktury (středisko, pracoviště…).
Některé dovednosti mohou být evidovány jako tzv. „složené“. V takovém případě je možné použít v systému automatické aktualizace získané úrovně složených dovednosti podle dosažené úrovně podřazených dovednosti pracovníka.
Při využití modulu ŠKOLENÍ je možné vázat získání dovednosti na úspěšné absolvování určitého typu školení. V tom případě systém generuje pro pracovníka požadavek na absolvování školení v případě, že nemá dosaženu požadovanou úroveň dovednosti, kterou je možnost absolvováním takového školení získat.

V rámci tohoto formuláře je implementována tato funkcionalita:

  • Jednoduché filtrování seznamu zaměstnanců s požadavky na doplnění dovedností.
  • Vkládání dovednosti jednotlivě pro zaměstnance.
  • Kontrola získání složené dovednosti.

K získané úrovni dovednosti je možno v případě používání modulu DOKUMENTY připojit související dokumenty.

FUNKCIONALITA NA E-PORTÁLU

V rámci modul E-PORTÁL je možné zobrazit získané dovednosti a porovnání požadovaných a získaných dovedností včetně porovnání úrovně dovednosti. Dle přístupových práv jsou zobrazeny záznamy zaměstnanci nebo vedoucímu pracovníkovi o jeho podřízených.

MOŽNÁ UŽIVATELSKÁ ROZŠÍŘENÍ   

  • E-Portál lze rozšířit o možnost zadávat získání dovednosti.
  • Naprogramovat zakázkové notifikační funkce s rozesíláním emailových upozornění jednotlivým zaměstnancům nebo vedoucím pracovníkům. Principy funkčnosti se definují podle požadavku zákazníka.

↑ nahoru