Modul Hodnocení

V tomto modulu je implementována funkcionalita umožňující tvorbu různých šablon hodnocení a testů. Pro použití tohoto modulu jsou potřebné moduly E-PORTÁL a ORGANIZAČNÍ STRUKTURY.
 
Šablona hodnocení představuje předpis hodnocení, tzn. seznam různých kritérií/otázek hodnocení v definovaném pořadí s definovanou množinou odpovědí. Těm je pak přiřazena bodová hodnota a váha v rámci celého hodnocení.
 
Pro hodnocení je nadefinován účel hodnocení s nastavením periody opakování, výběrem šablon, nastavením předávacího procesu a výběrem zaměstnanců, pro které má být hodnocení provedeno. Hodnotící osoba podle nadefinované šablony hodnocení provede hodnocení pracovníka a předá dalšímu hodnotícímu v pořadí, respektive nadřízenému, který musí hodnocení schválit. Pro každé pracovní místo je možné definovat zvláštní šablonu hodnocení s předávacím procesem. Výsledkem hodnocení je počet bodů nebo koeficient vzniklý vyplněním hodnocení z nastavených bodových hodnot jednotlivých otázek hodnocení a jejich váhy v rámci hodnocení.
 

FUNKCIONALITA NA E-PORTÁLU

K používání modulu HODNOCENÍ je nutný modul E-PORTÁL . Prostřednictvím modulu je prováděno hodnocení zaměstnanců a zobrazení výsledků. Definice hodnocení a předávací proces je definován v aplikaci a E-Portál zajišťuje samotný proces hodnocení.
 

MOŽNÁ UŽIVATELSKÁ ROZŠÍŘENÍ

  • Hodnocení na portálu lze graficky i obsahově upravit dle konkrétních požadavků zákazníka.
  • Vytvoření zvláštních hodnotících formulářů na portálu na zakázku s využitím modulu XML.

Fotografie

↑ nahoru