Modul Lékařské prohlídky

Modul umožňuje definovat povinnost absolvování lékařských zdravotních prohlídek pro zaměstnance. Tyto prohlídky mohou být pravidelné, s možností nastavit časový interval opakování, nebo jednorázové (např. vstupní prohlídka).
Povinnost absolvovat zdravotní prohlídku je možné definovat různými způsoby obdobně, jak je popsáno u modulu „VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ “. Pro plnou funkčnost je potřebný modul „ORGANIZAČNÍ STRUKTURY “.
 
V programu je vytvořen nástroj – speciální formulář, který umožňuje v přehledné formě monitorovat platnost (resp. konec platnosti) zdravotních prohlídek zaměstnanců a požadavky na jejich opakované absolvování.
 
V rámci tohoto formuláře je implementována tato funkcionalita:
  • Jednoduché filtrování seznamu zaměstnanců, datumů konce platnosti prohlídek, typu prohlídek atp.
  • Vkládání zdravotních prohlídek, a to hromadně i jednotlivě pro zaměstnance.
  • Zaslání pozvánek - vybraným zaměstnancům lze zaslat informační mail o nutnosti absolvovat zdravotní prohlídku ve stanoveném termínu.
  • Tisk formuláře s žádostí o posouzení zdravotní způsobilosti (pokud mají být na formuláři potřebné údaje o rizicích, je potřebný modul „BOZP“).
 
Jednoznačnou informaci o seznamu povinných prohlídek a také o historii již absolvovaných prohlídek pro daného zaměstnance lze získat na kartě daného zaměstnance. K absolvovaným prohlídkám zaměstnance je možno v případě používání modulu „DOKUMENTY “ připojit dokumenty týkající se prohlídky.
 

FUNKCIONALITA NA RON PORTÁLU

V rámci modulu E-PORTÁL je možné zobrazit požadované a absolvované lékařské prohlídky zaměstnance. Dle přístupových práv jsou zobrazeny lékařské prohlídky zaměstnanci nebo vedoucímu prohlídky jeho podřízených.
 

MOŽNÁ UŽIVATELSKÁ ROZŠÍŘENÍ

  • E-Portál lze rozšířit o možnost zadávat absolvování lékařské prohlídky zaměstnance přes portál s možností připojení lékařské zprávy v elektronické podobě (potřeba modulu XML).
  • Zakázkové notifikační funkce s rozesíláním emailových upozornění jednotlivým zaměstnancům nebo vedoucím pracovníkům. Principy funkčnosti se definují podle požadavku zákazníka.

Fotografie

↑ nahoru