Modul Notifikace

Prostřednictvím modulu NOTIFIKACE lze automaticky zasílat e-mailové reporty zaměstnancům. Je možné definovat, z jakých oblastí mají být reporty generovány a kterých zaměstnanců se týkají. Například vedoucí střediska může každý první den v měsíci obdržet e-mailem report, který obsahuje seznam jeho podřízených zaměstnanců, kterým v následujících 60 dnech skončí platnost zdravotní prohlídky, končí zkušební doba a na jaká povinná školení se mají
přihlásit.

Dostupné oblasti pro zasílání notifikací - PERSONALISTIKA:

 • Zdravotní prohlídky – seznam zaměstnanců, kteří mají absolvovat lékařskou prohlídku
 • Školení – seznam zaměstnanců, kteří mají absolvovat povinné školení
 • Pracovní pomůcky – seznam zaměstnanců s nároky na pracovní pomůcky
 • Dovednosti – seznam zaměstnanců, u kterých není splněna požadovaná dovednost
 • Nesplněný úkol - seznam zaměstnanců, kteří mají nesplněný úkol
 • Nástup zaměstnance - seznam nově nastupujících zaměstnanců
 • Konec smlouvy - seznam zaměstnanců, kterým končí pracovní smlouva
 • Konec zkušební lhůty - seznam zaměstnanců, kteří mají konec zkušební doby
 • Přiřazení rozdělení - seznam zaměstnanců, kteří mají změnu přiřazení rozdělení (například mzdové středisko)
 • Ukončení přiřazení rozdělení - seznam zaměstnanců, kterým skončila platnost přiřazení rozdělení (například mzdového střediska)
 • Změna evidenčního stavu - seznam zaměstnanců, u kterých došlo ke změně evidenčního stavu
 • Vyplnění XML šablony – seznam zaměstnanců, kteří nemají vyplněné požadované XML formuláře (například formulář odměn)

Pro nastavení lze využít notifikačních profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním zaměstnancům. Jednotliví zaměstnanci mohou mít notifikace
nastaveny individuálně.

Notifikace lze zasílat za všechny zaměstnance, vybrané středisko, jen své vlastní. K dispozici je řada dalších variant.

↑ nahoru