Modul Dokumenty

Funkčnost modulu Dokumenty lze rozdělit do tří částí.

EVIDENCE DOKUMENTŮ U ZAMĚSTNANCE A V JEDNOTLIVÝCH AGENDÁCH 

Umožňuje připojit ke kartě zaměstnance jakýkoli dokument v elektronické podobě. Tento dokument může být nahrán přímo do databáze nebo připojen jako link na sdílený adresář úložiště. Dále je možné připojovat dokumenty k plánovaným kurzům školení, k absolvovaným školením, k absolvovaným lékařským prohlídkám, k pracovním pomůckám, k napomenutím a hodnocením, ke vzdělání, získaným dovednostem, pracovním místům, střediskům a dalším prvkům organizační struktury atd. Vždy samozřejmě jen k agendám, které jsou aktivní v provozované licenci.

HROMADNÝ TISK DOKUMENTŮ S VYUŽITÍM INFORMACÍ ZE SYSTÉMU

Pomocí Wordu jsou vytvořeny šablony firemních dokumentů (pracovní smlouvy, platové výměry, atd.), do kterých jsou vloženy značky pro datová pole. V manažeru sestav je možné hromadně nebo individuálně vytisknout potřebné dokumenty pro jednotlivé zaměstnance.

DISTRIBUCE DOKUMENTŮ ZAMĚSTNANCŮ SE SLEDOVÁNÍM POTVRZENÍ O PŘEČTENÍ

Systém umožňuje elektronicky distribuovat dokumenty zaměstnancům. Dokument na načten do databáze a následně ručně nebo automaticky rozeslán požadovaným zaměstnancům. Distribuce může probíhat podle středisek, pracovních míst nebo konkrétním zaměstnancům. Lze vytvářet distribuční seznamy, které mohou být kombinací středisek, pracovních míst i dalších členění společnosti. Dokumenty jsou zaměstnancům zobrazeny prostřednictvím E-PORTÁLU , který je podmínkou pro tuto funkčnost. Zaměstnanec po přečtení potvrdí přečtení a může připojit svůj komentář.

FUNKCIONALITA NA RON PORTÁLU

Prostřednictvím E-Portálu je možné zobrazit dokumenty uložené na kartě zaměstnance nebo u prvků organizační struktury (středisek), na kterých je zaměstnanec přiřazen. E-Portál je podmínkou pro používání distribuce dokumentů zaměstnanců se sledování potvrzením o přečtení.

MOŽNÁ UŽIVATELSKÁ ROZŠÍŘENÍ

  • Hromadně vytvářené dokumenty lze automaticky číslovat dle definovaných pravidel a připojovat ke konkrétnímu zaměstnanci přímo do databáze.
  • Zakázkové notifikační funkce s rozesíláním emailových upozornění na potřebu potvrdit přečtení distribuovaného dokumentu jednotlivým zaměstnancům nebo vedoucím pracovníkům. Principy funkčnosti se definují podle požadavku zákazníka.

↑ nahoru