Modul Pracovní pomůcky

Modul Pracovní pomůcky umožňuje vedení seznamů pracovních pomůcek a dále agendu jejich přidělování.
Každá pracovní pomůcka má definovaný typ, popis a mimo jiné i také dobu expirace. Ta je důležitá pro posouzení toho, zda se zaměstnanci nemá přidělit již nová pracovní pomůcka, jelikož ta předchozí již expiruje.
 
Pro posouzení přidělování pracovních pomůcek je implementován speciální formulář – Agenda přidělování pracovních pomůcek. Ten umožňuje filtrovat požadavky na výdej pracovních pomůcek zaměstnanci, typ pomůcek a také dobu expirace. Zároveň je zde možné zaznamenat vrácení a výdej pracovní pomůcky dané osobě.
 
Povinnost přidělení pracovní pomůcky se definuje na úrovni pracovního místa nebo jiného prvku organizační struktury (středisko, pracoviště…). Následně všichni zaměstnanci přiřazení na dané pracovní místo mají nárok na přidělení nadefinované pracovní pomůcky.
Pomůcky mohou být označeny jako sledované. V tom případě se u pomůcky evidují podrobnější údaje (výrobní číslo, záruka apod.) a sleduje se konkrétní kus (notebook, telefon, SIM karta, parkovací karta) s jeho přiřazením pracovníkovi. Po vrácení pomůcky je možné tuto přiřadit dalšímu pracovníkovi.
Pomůcky nesledované se pracovníkům jen vydávají a sleduje se jejich případná expirace pro vygenerování nového nároku (montérky, boty, rukavice …). U pomůcek je možné sledovat jejich velikosti a podle velikosti evidované u pracovníka připravovat v předstihu objednávku pomůcek podle velikostí (boty, košile…)
 

FUNKCIONALITA NA E-PORTÁLU

V rámci modulu E-PORTÁL je možné zobrazit nároky na pracovní pomůcky, stejně tak seznam přidělených pracovních pomůcek
zaměstnance. Dle přístupových práv jsou zobrazeny pracovní pomůcky zaměstnanci nebo vedoucímu pracovníkovi pracovní pomůcky jeho podřízených.
 

MOŽNÁ UŽIVATELSKÁ ROZŠÍŘENÍ

  • Pracovní pomůcky je možné vydávat zaměstnanci prostřednictvím E-Portálu.
  • Zakázkové notifikační funkce s rozesíláním emailových upozornění jednotlivým zaměstnancům nebo vedoucím pracovníkům. Principy funkčnosti se definují podle požadavku zákazníka.

Fotografie

↑ nahoru