Modul E-LEARNING

Modul E-LEARNING umožňuje vytvářet e-learningové kurzy přímo v E-Portálu a přiřadit je k jednotlivým školením v modulu VZDĚLÁVÁNÍ.

Vytvoření e-learningového kurzu - pomocí textového editoru s možností vložit obrázek, video, příp. nahrání z powerpointové prezentace.

Prostřednictvím modulu VZDĚLÁVÁNÍ si uživatel nadefinuje, komu je kurz určen, pro koho je povinný a pro koho doporučený. Toto přiřazení je prováděno na základě pracovních míst nebo jiné organizační struktury, případně individuálně konkrétním zaměstnancům. Zaměstnanci se takto přiřazené kurzy zobrazí v E-Portálu. V něm se může k jednotlivým kurzům přihlásit a začít jej studovat. Ke kurzu se může kdykoli vrátit a pokračovat ve studiu.

Kurzy mohou mít časové omezení, do kdy je potřeba kurz absolvovat. Pokud kurz obsahuje znalostní test, tak po úspěšném absolvování je tato informace zapsána do karty zaměstnance. Personalista tak získá požadovaný přehled o účastnících kurzu. V případě, že zákazník využívá také modul DOVEDNOSTI, může úspěšným absolvováním kurzu dosáhnout definované úrovně dovednosti.       

Fotografie

↑ nahoru