Služba technické podpory START

START - soubor služeb, který garantuje novému uživateli přístup k  novým verzím programů, informacím od výrobce systému a především možnost využívání služeb technické podpory. Službu je možné využívat 6 měsíců, od prvního vystavení registrační karty. Účelem této služby je provozní podpora pro implementaci nového systému ACS-line. Služba START je doplňková součást implementace a  nenahrazuje plnohodnotné školení uživatelů nebo globnální konfiguraci systému.

START obsahuje

 • konzultační a poradenskou činnost (telefon, HelpDesk)
  • provozní konfigurace dle aktuálních požadavků
  • asistence při zpracovánání měsíčních výsledků
  • návody a postupy pro řešení konkrétních požadavků
 • prostřednictvím zákaznického servisu HelpDesk možnost stahování nových verzí programu obsahující funkční vylepšení, či změny podchycující změnu legislativního stavu a požadavky státních institucí
 • poskytování aktualizovaného helpu a uživatelské příručky v elektronické podobě
 • pravidelné zasílání novinek na Váš e-mail (nutno uvést kontaktní adresu)
 • odstraňování chyb software následujícím způsobem:
  • Hlavní chyba - chyba, která neumožňuje používání software, popsaného v uživatelské dokumentaci. Chybu je možno obejít jiným postupem, nastavením  - je možno přijmout náhradní řešení situace. Hlavní chyba bude odstraněna do 7 pracovních dnů od nahlášení - HelpDesk, faxem nebo telefonicky.
  • Drobná chyba - chyba, která neovlivňuje způsob používání software, popsaného v uživatelské dokumentaci z pohledu plynulého provozu a spolehlivosti. Odstranění v některé následující verzi software.

 

Služba je poskytována v pracovní dny, v čase od 9:00 - 16:00 hod. Reakční doba (vyřešení požadavku) je daná povahou a rozsahem požadavku. Většinou probíhá zpracování nejpozději do dvou pracovních dnů dle vytíženosti pracovníků tech. podpory. Havarijní stavy jsou řešeny přednostně tak, aby byla co nejdříve obnovena činnost systému. Za havarijní situace se nepovažuje nefunkčnost systému nebo nesprávnost výsledků plynoucí z nesprávné konfigurace. Služba start nezahrnuje konfigurace datových exportů pro nadřazené systémy.

Po ukončení období technické podpory START je uživateli automaticky zaslána zálohová faktura na prodloužení servisní podpory. Pokud není využita nabídka prodloužení servisních služeb, bude nadále poskytován pouze záruční servis dle sjednaných záručních podmínek. V případě požadavku na jakoukoliv technickou podporu bude třeba vystavit objednávku a požadavek bude vyřešen formou hrazeného servisního zásahu dle platného ceníku.

V případě uhrazení zaslané zálohové faktury bude aktivovaná některá z následujcích služeb HOTLINEnebo HOTLINE+.

Servisní podpora

Konfigurátor

E-shop

Kontakty

Potřebujete poradit s výběrem správného výrobku? Kontaktujte nás.

ESTELAR s. r. o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov

Tel.: +420 573 394 894
Tel.: +420 571 117 858
E-mail: obchod@estelar.cz

Obchodní podmínky

↑ nahoru