Služba technické podpory START

HOTLINE START

je soubor služeb, které garantují novému uživateli přístup k novým verzím programů, důležitým informacím od výrobce systému a především možnost využívání služeb technické podpory. Účelem této služby je provozní podpora pro implementaci nového systému ACS-line. Službu HOTLINE START je možné využívat od data aktivace licence po dobu 6 měsíců. Veškeré informace o licenci, její platnosti naleznete v portálu CENTRA TECHNICKÉ PODPORY.

Pro vstup do zákaznického centra technické podpory použijete následující možnosti:
A: první registrací (vyplnění formuláře za použití kódu, který jste dostali na plastové kartičce).
B: uživatelské jméno a heslo, které jste získali při první registraci.

Přístup k vaší licenci získáte registrací v Centru technické podpory https://podpora.estelar.cz

Služba HOTLINE START je podpůrná součást implementace a nenahrazuje plnohodnotné školení uživatelů nebo globální konfiguraci systému.

HOTLINE START obsahuje:

  • Konzultační a poradenskou činnost s provozní konfigurací dle aktuálních požadavků.

  • Přístup do databáze znalostí, poskytnutí návodů a postupů při řešení konkrétních požadavků.
  • Prostřednictvím internetu přístup na centrum technické podpory s možností stahování nových verzí programů obsahující funkční vylepšení, či změny podchycující aktuální legislativu a požadavky státních institucí.
  • Přístup k uživatelským příručkám v elektronické podobě a pravidelné zasílání novinek.

Služba je poskytována v pracovní dny v čase od 8:00 – do 17:00 hod. Reakční doba vyřešení požadavků je dána povahou a rozsahem požadavku. Většinou probíhá zpracování nejpozději do tří pracovních dnů v závislosti na vytížení pracovníků technické podpory. Havarijní stavy jsou řešeny tak, aby byla co nejdříve obnovena činnost systému. Za havarijní situace se nepovažuje nefunkčnost systému nebo nesprávnost výsledků plynoucí z nesprávné konfigurace. Služba HOTLINE START nezahrnuje konfigurace datových exportů pro nadřazené systémy.

Při komunikaci přes telefon, je nutné vždy nahlásit licenční číslo pro ověření platnosti servisní služby.
Pro konzultace a zadávání požadavků používejte níže uvedené kontakty.

  • Přístup do portálu technické podpory: https://podpora.estelar.cz
  • Kontaktní telefon pro poskytování podpory: +420 573 395 466

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout řešení neplného nebo nepřesného požadavku, nebo pokud požadavky svou povahou nespadají do rozsahu služby HOTLINE START.

Platnost služby HOTLINE START končí dnem, který je uveden jako: Max datum verze. Pokud neznáte toto datum, můžete si jej ověřit v portálu TECHNICKÉ PODPORY. Po ukončení půlroční služby HOTLINE START vám bude automaticky zaslána zálohová faktura na placenou servisní podporu HOTLINE nebo HOTLINE PLUS. Pokud tuto nabídku nevyužijete, bude Vám nadále poskytován pouze záruční servis dle platných podmínek. Případné požadavky na centrum technické podpory budou řešeny formou hrazeného servisního zásahu dle platného ceníku.

V případě uhrazení zaslané zálohové faktury bude aktivovaná některá z následujcích služeb HOTLINEHOTLINE+nebo HOTLINE speciál

Servisní podpora

E-shop

Kontakty

Potřebujete poradit s výběrem správného výrobku? Kontaktujte nás.

ESTELAR s. r. o.
Palackého 744/1, 769 01 Holešov

Tel.: +420 573 394 894
Tel.: +420 571 117 858
E-mail: obchod@estelar.cz

youtube  YouTube facebook

 český výrobek, 3 roky záruka

↑ nahoru