Docházkový software MINI

Docházkový software ADS MINI slouží k základní evidenci odpracované doby a přípravu tištěných podkladů pro zpracování mzdové agendy. Jedná se "light" variantu software ADS 4, určenou pro malé provozy, ve kterých je požadavek na jednoduché sledování docházky zaměstnanců bez zbytečného množství nepotřebných funkcí. Počítá příchody/odchody nebo standardní přerušení pracovní doby. Prostředí programu a ovládání je velmi intuitivní bez nutnosti školení obsluhy.
Popis software ADS MINI v PDF.


Hlavní rozdíly programů ADS 4/MINI:
ADS 4 MINI VLASTNOST
neomezeno 1 počet připojených terminálů
ano ne zobrazení salda na terminálu
neomezeno 100 počet zaměstnanců
neomezeno 1 počet přiřazených ID médií pro každou osobu
ano ne síťový provoz
ano ne export/import dat
ano ne směny, kalendáře, fondy pracovní doby
ano ne evidence přestávek
>60 6 počet tiskových sestav
ano ano editace tiskových sestav

 

Docházkový software MINI je dodáván jako součást zvýhodněných balíčků ACS-kit, které jsou připraveny pro instalaci svépomocí, bez větších nároku na znalost PC a instalace docházkových systémů.

Součástí docházkového systému DOCHÁZKA MINI
  • Docházkový terminál RT300 nebo FT500F-TCP
  • Identifikační média - bezkontaktní karta (počet dle konfigurace balíčku)
  • Software pro evidenci docházky DOCHÁZKA MINI
  • Komunikační kabely, napájecí adaptér
  • Uživatelská a instalační příručka
Princip práce s docházkovým systémem

Docházkové terminály jsou určeny pro sběr a předzpracování informací o docházce zaměstnanců. Zpravidla se terminály umísťují ve vrátnicích nebo přímo ve  výrobních halách, na podlažích administrativních budov, případně na jiných místech dle požadavků zákazníka.
Každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium - bezkontaktní kartu. V programu jsou definovány události pro evidenci docházky (příchod do práce, odchod na služební cestu, odchod k  lékaři, ...)

Pracovník přijde se svým ID médiem k docházkovému terminálu, zvolí operaci, kterou chce provést a přiloží ID médium ke čtecímu zařízení. Údaje o  průchodech jsou zaznamenány v paměti terminálu a jsou zasílány do sběrného počítače.

Reporty

Program DOCHÁDZKA MINI obsahuje tiskové výstupní sestavy, které slouží jako podklady pro zpracování mezd. Jedná se o přehledy po jednotlivých dnech a zaměstnancích, nebo také souhrnný přehled za celou společnost.
Všechny výstupní sestavy lze ukládat ve zvoleném formátu: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, emf, wmf a pdf.

Ukázky výstupních sestav:


Instalace docházkového systému

Instalace docházkového systému je velice snadná. Montáž docházkového terminálu představuje vyvrtání čtyř děr a umístění držáku docházkového terminálu, natažení komunikačního kabelu a připojení kabelu do počítačové zásuvky a napájení do zásuvky elektrické. Instalace software je velice jednoduchá a intuitivní. Po instalaci jsou nastaveny komunikační parametry a jen v případě potřeby je můžete snadno změnit. Vynikající funkcí je načtení přiložených bezkontaktních karet do programu. Na docházkovém terminálu nasnímáte za sebou karty a v programu zvolíte v menu načtení karet z terminálu. Karty budou načteny a současně budou vytvořeny jednotlivé osoby, u kterých stačí zadat jméno a příjmení. Docházkový systém je připraven pro evidenci docházky Vašich zaměstnanců.

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky).

Fotografie

↑ nahoru